معرفی وبلاگ
خداوندا؛ ميخواهم هماني شوم كه تو خواهي / نه هماني كه شوي برايم و من ميخواهم ! / خواهان آنم كه شوم برايت و تو خواهي / خواست من همان شود كه تو ميخواهي............................. *************************** منم آن شاعر تواب كه در آخر عمر / روي قله ي پر از قافيه ها / و تو مسجدي پر از خاطره ها / گاهي سجده و گاهي يه نيم نگاه / و بدنبال پر از حساي خوب / با لغاتي كه نشان دهد يادي به اوست / بنويسم شعري نو رو چكنويس / تا خدا گويد : تو اي بنده من / تو در اين جاي قدمگاه / فقط از ما بنويس ( تنظيم: داريوش دوسراني )
دسته
جبهه و سنگر
محرم و صفر
حرفهای دین 3
راه ولایت
ادبستان
معلم و آموزه هایش
نماز ستون دین
رایانه، موبایل و فنی
حرفهای دین 2
حرفهای دین 1
هنر زنان ایرانی
دل نوشته ها : 2
پزشکی و سنتی
فرهنگی و آموزشی
دل نوشته ها : 1
سیر و سیاحت
خبر و ورزش
از هر دری سخنی
لینکستان
دنیای SMS
بیمه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 106637
تعداد نوشته ها : 145
تعداد نظرات : 165
Rss
طراح قالب

  ديگر هيچ كسي از من نمانده ، تا كه او يادي كند

  ديگر هيچ كسي باقي نمانده ، تا كه او كاري كند

  او كه از دور بيايد و به نزديك بپرسد

  تو در اين غربت غم ، به چه اميد بستي ؟

  تا كه من با دل غم و به تكرار گويم

  به شب تنهايي ، كه در آن نور باشد

 

  تنظيم شعر : داريوش دوسراني ( tavabam )

چهارشنبه 20 2 1391 13:2

  تقديم به دينداران و مومنين پاك و مخلص و تقوا پيشگان به دين و ديانت...

 

  دنياي دين ، دنياي نور / دنياي كفر ، دنياي زور

  دنياي دين ، دنياي شوق / دنياي كفر ، دنياي بُق

  دنياي دين ، شور و شعف / دنياي كفر ، پر از حرف

  دنياي دين ، پر از سُرور / دنياي كفر ، فقط غرور

  دنياي دين ، تو راستي / دنياي كفر ، تو كاستي

  دنياي دين ، در انتها / دنياي كفر ، همين جاها

  دنياي دين ، دنياي ناز / دنياي كفر ، دنياي تاز

  دنياي دين ، دنيا ديده / دنياي كفر ، دنيا زده

  دنياي دين ، زيراندازي / دنياي كفر ، براندازي

  دنياي دين ، تو عشقيا / دنياي كفر ، تو وحشيا

  دنياي دين ، تو عاشقي / دنياي كفر ، تو فاسقي

  دنياي دين ، بقا بوده / دنياي كفر ، فنا بوده

  دنياي دين ، شفا ميده / دنياي كفر ، جفا ميده

  دنياي دين ، در ايمان / دنياي كفر ، در عصيان

  دنياي دين ، دنياي دل / دنياي كفر ، دنياي گِل

  دنياي دين ، در معراج / دنياي كفر ، در حراج

  دنياي دين ، شفاعت / دنياي كفر ، حماقت

  دنياي دين ، با مرام / دنياي كفر ، در حرام

  دنياي دين ، رياضت / دنياي كفر ، فضاحت

  دنياي دين ، پر از دعا / دنياي كفر ، پر از ريا

  دنياي دين ، در زيبايي / دنياي كفر ، در تنهايي

  دنياي دين ، با صالحين / دنياي كفر ، با جاهلين

  دنياي دين ، همراه دين / دنياي كفر ، همراه كين

  دنياي دين ، توي گلاب / دنياي كفر ، تو منجلاب

  دنياي دين ، در محراب / دنياي كفر ، تو گرداب

  دنياي دين ، در علوي / دنياي دين ، در بدوي

   دنياي دين ، تبرك است / دنياي كفر ، تكبر است

  دنياي دين ، عشق خدا / دنياي كفر ، لعن خدا

 

  تنظيم شعر : داريوش دوسراني ( tavabam )

سه شنبه 19 2 1391 15:9

  خدايم ، برايت

  من هستم كوچكت

  من گشتم مخلوقت

  من باشم گدايت

  و از ازل بنده ات

  خدائي , برايم

  تو هستي بزرگم

  تو گشتي خالقم

  تو شوي مالكم

  و تا ابد معبودم

 

  تنظيم : داريوش دوسراني ( tavabam )

يکشنبه 17 2 1391 23:55

دنياي ما شيعان اثني اعشري ، چهاده معصومين ميباشد يعني از نبي اكرم حضرت محمد مصطفي ( ص ) تا حضرت قائم المهدي ( عج ) منجي عالم بشريت كه همگي ما منتظر ظهورش هستيم تا اگر توفيق شود در زمان ظهور ايشان يكي از ياران بي ادعا و مخلص او باشيم ( انشاءالله ) و در نقطه مقابل ما نيز ، دنياي كفر و قسم خورده دين اسلام و مسلمين وجود دارد و به همين خاطر شعري را سروده ام كه آنرا به تمامي شيعيان مخلص و پاك جهان اسلام تقديم مي نمايم...

 

  دنياي ما محمَّد است / دنياي كفر در حسد است

  دنياي ما در فاطمه ست / دنياي كفر در واهمه ست

  دنياي ما امام علي ست / دنياي كفر در جملي ست

  دنياي ما حسن گشت / دنياي كفر به سم گشت

  دنياي ما حسين باشد / دنياي كفر غمين باشد

  دنياي ما سجاد رفت / دنياي كفر بر باد رفت

  دنياي ما باقر است / دنياي كفر كافر است

  دنياي ما صادق شود / دنياي كفر با دق شود

  دنياي ما كاظم شد / دنياي كفر لازم شد

  دنياي ما پر از رضاست / دنياي كفر پر از جفاست

  دنياي ما جواد است / دنياي كفر جلاد است

  دنياي ما امام نقي ست / دنياي كفر دهن دري ست

  دنياي ما در عسكري / دنياي كفر در لشكري

  دنياي ما با مهدي / دنياي كفر بي عهدي

  دنياي ما خدا يكي / دنياي كفر خدا بُتي

 

تنظيم شعر : داريوش دوسراني ( tavabam )

يکشنبه 17 2 1391 23:15

  اگر گاهي فقط گاهي اگر

  تو مرا ياد كني گاهي دگر

  و اگر گاهي اگر گاهي دگر

  كه فقط به تو رسم و من اگر

  ما اگر همچون دگر كه باز دگر

  دل و دلدار شويم به يكدگر

  و اگر گاهي فقط گاهي دگر

  ما با هم يار شويم به همدگر

 

  تنظيم شعر : داريوش دوسراني ( tavabam )

يکشنبه 17 2 1391 1:36
X